Seisukoerte koolitamist ja tööalast kasutamist reguleeriv seadusandlus

Seisukoerte koolitamisel, jahikatsete korraldamisel ja tööalasel kasutamisel tuleb lähtuda Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest, mida reguleerivad:

Kuna seisukoeri kasutatakse üldjuhul linnujahiks, siis on nii koolitajatele kui koeraomanikele oluline teada, milliseid linde ja kuna kasutada võib.

Jahieeskiri § 3. Linnujahil jahikoeraga jahipidamise ajad ja tingimused

(2) Partlastele (viupardile, rääkspardile, piilpardile, sinikael-pardile, soopardile, rägapardile, luitsnokk-pardile, punapea-vardile, tuttvardile, mustvaerale, sõtkale), laugule ehk vesikanale, kajakalistele (naerukajakale, kalakajakale, hõbekajakale, merikajakale), tikutajale ja laanepüüle võib pidada jahti jahikoeraga, välja arvatud FCI (Fédération Cynologique Internationale) 6. rühma kuuluva jahikoeraga 20. augustist 31. oktoobrini.

(3) Partlastele, kajakalistele, laugule ja tikutajale võib pidada jahti lõikes 2 nimetatud jahipidamisviise ja -vahendeid kasutades merel, Narva veehoidlal, Võrtsjärvel, Peipsi ja Pihkva järvel 20. augustist 30. novembrini.

(4) Hallhanele, rabahanele, suur-laukhanele, kanada laglele ja valgepõsk-laglele võib pidada jahti jahikoeraga, välja arvatud FCI 6. rühma kuuluva jahikoeraga, 10. septembrist 30. novembrini, sealhulgas valgepõsk-laglele nende lindude tekitatud põllukahjustuste piirkonnas kahjustuste vältimise eesmärgil.

(5) Metskurvitsale ja kormoranile võib pidada jahti FCI 7. ja 8. rühma kuuluva jahikoeraga 1. augustist 30. novembrini.

(6) Nurmkanale võib pidada otsijahti FCI 7. ja 8. rühma kuuluva jahikoeraga 1. septembrist 31. oktoobrini.

(7) Jahifaasanile võib pidada jahti jahikoeraga, välja arvatud FCI 6. rühma kuuluva jahikoeraga, 1. oktoobrist jahiaasta lõpuni.

 

Allikas: Riigi Teataja

 

Autor: Eesti Seisukoerte Liit