Kohtumine Eesti Jahimeeste Seltsiga

Vastavalt Eesti Jahimeeste Seltsi juhatuse otsusele on 2020. aasta jahikoera-aasta

Eesti Jahimeeste Seltsi juhtkonna kutsel osalesid Eesti Seisukoerte Liidu esindajad 3. märtsil ümarlauakohtumisel, kus arutati mõlemat organisatsiooni huvitavat ühisosa. Meie delegatsioon sai sooja vastuvõtu ja mõistava suhtumise osaliseks. Kahetunnise arutelu lõpus lepiti kokku, et leitud ühisosa elluviimiseks sõlmitakse kahe organisatsiooni vahel koostöökokkuleppe.

Eesti Jahimeeste Selts  avaldas eilset kohtumist kokkuvõtva artikli, mida saate lugeda siit:

http://www.ejs.ee/ejs-kohtus-eesti-seisukoerte-liidu-esindusega/

Nagu kohtumisel tõdesime, oleks meeldiv, kui edaspidi ühineksid ümarlauaga ka teiste FCI rühmade jahitõugude esindajad. Kuuldavasti on 4. rühma esindajad juba ühendust võtnud. Eesti Seisukoerte Liit ei saa omada kõiki jahikoerte tõugusid hõlmavat ambitsiooni. Keskendume oma tegevuses 7. rühma tõugudele. Samas võivad mured olla kohati sarnased ja neid koos lahendada on hõlpsam.

Koostööleping Eesti Jahimeeste Seltsiga kinnitab meie MTÜ-le ka meie tegevuse vastavust Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele.

Jahikoerte koolitamisel, jahikatsete korraldamisel ja jahipidamisel, tuleb omavahel kokku viia kasutatavad maad, erinevate lindude jahihooaeg, õiged linnud ja jahikoerad, jahimehed jms. Sellest tulenevalt on meil seisukoerte koolitusvõimalusi laiendavad, võimalikud seadusemuudatused täna samuti algatustena laual.

Mart Marandi eestvedamisel (püssi all) oleme korraldanud seni kolm praktilist jahipäeva. Need olid testpäevad, et aru saada, kuidas asi võiks toimida ning mida katse sooritanud ja mittesooritanud koerad päriselus peale hakkavad. Hooaja saabudes jätkasime nende jahipäevadega, kuna jõudsime järeldusele, et praktiline jaht on koolituse osa. Selle käigus areneb nii koer kui peremees.

Eesti Seisukoerte Liit tänab kõiki, kes on meile kaasa elanud ja abi osutanud. Omalt poolt oleme pakkunud tuge neile, kelle tegevus on seotud linnukoerte koolitustegevuse toetamisega.

 

Autor: Eesti Seisukoerte Liit