Koostööleping Eesti Jahimeeste Seltsiga

Eesti Seisukoerte Liit ja Eesti Jahimeeste Selts on sõlminud koostöölepingu,

mis on tänaseks saanud mõlema osapoole allkirjad. Eesti Seisukoerte Liidu juristi poolt ettevalmistatud leping allkirjastati Eesti Jahimeeste Seltsi presidendi Margus Puusta poolt muutmata kujul.

Eesti Jahimeeste Selts väärtustab jahikoerte tõugude koolitustegevust, kui keskonnasäästliku jahinduse ühte eeldust. Seisukoerte tõuomastel oskustel on siinkohal oma koht.

Muuhulgas on loomisel jahikoerte tõuge ühendav “ümarlaud”, mille tulemusel peaks Eestisse tekkima koolitatud jahikoerte võrgustik, mis võimaldaks keskkonnasäästlikku jahipidamist.

Eesti Jahimeeste Selts ja Eesti Seisukoerte Liit ühine tegevuskava aastateks 2020/2021 on väljatöötamisel, mis hõlmaks muuhulgas olemasolevate katse-eeskirjade kohandamist, uute katse-eeskirjade väljatöötamist, katsekohtunike ja koolitajate koolitamist ning koolitatud koerte andmebaasi või võrgustiku loomist. Jahikatse eeskirajde väjatöötamisel saavad kaasa rääkida pika kogemusega jahimehed kui ka jahikoerte katsekohtunikud/koolitajad. Loodav andmebaas võimaldab tulevikus jahimeeste seltsidel saada kiiresti kontakti oma maakonnas, vastava koolituse läbinud koeraomnikuga, keda saaks koheselt kaasata jahitegevusse, kas siis haavatud uluki otsingusse metsas või  kütitud linnu ostingusse vees või kõrkjates.

Koolitatud jahikoerad saavad kohe võimaluse osaleda pratkilises jahitegevuses, mis võimaldab saada jahimeestelt tagasisidet koera töö kohta.

Autor: Eesti Seisukoerte Liit