MTÜ Eesti Seisukoerte Liit esimene üldkoosolek

MTÜ Eesti Seisukoerte Liidu esimene üldkoosolek toimus 25.02.2020. Üldkoosolekut planeeriti pikalt ja siinkohal soovime edastada suurimad tänud Eesti Kennelliidule, kes võimaldas üldkoosoleku korraldamiseks kasutada oma ruume.

Kõige enam teeb meile rõõmu liikmete aktiivsus ja huvi. Koosoleku toimumise ajal oli avalduse esitanud liikmest isiklikult kohal 17, kellele lisandusid 3 volitusega esindatud 3.

Üldkoosolekul osalenud Eesti Seisukoerte Liidu liikmed esindasid 27 koera kuuest erinevast tõust. Kohal oli väga esinduslik kvoorum, et valida endale juhatus ja arutada ning kinnitada liidu tegevuskava aastaks 2020. Hea meel on tõdeda, et kõik koosolekule püstitatud eesmärgid said täidetud.

Üldkoosolekul valitud MTÜ Eesti Seisukoerte Liidu juhatusse kuuluvad:

Age Lagenõmm-Saar, Mart Marandi, Eili Moldau Tatjana Mihaljova, Kaire Valge.

Oleme valitud juhatuse üle rõõmsad ja lootusrikkad.

 

Autor: Eesti Seisukoerte Liit