Liidust

 

MTÜ Eesti Seisukoerte Liit asutati 12. novembril 2019. aastal, et esindada FCI 7. rühma kuuluvate koerte omanikke ja nende koeri ning toetada seisukoerte harrastustegevuste korraldamist ja läbiviimist Eestis.

FCI 7. rühma kuuluvate koerte näol on tegemist linnujahis kasutatavate jahikoertega, kelle arvukus Eestis on viimastel aastatel oluliselt kasvanud. Neid koeri on Eestis üha enam  ja koeraomanike huvi nende koolitamise vastu on ajas kasvanud.

Linnujaht on looduses harrastatav tegevus, mis on olulisel kohal jahikoerte oskuste arendamisel ning säilitamisel. Praktiline jaht on jahikoera koolituse lahutamatu osa – seda ka siis, kui omanik ei ole jahimees.

Jahikoerale on geneetiliselt omane jahikirg. Koolitamata jahikoer hakkab instinktide ajendil ise jahti pidama ja siis toimub see tema äranägemise järgi kõige peale, mis tundub talle jõukohane ning kahju loodusele on kerge tekkima. Tegelikult peab jahti jahimees ja seisukoera ülesanne on:

  • varjunud lind leida ja seisakuga sellest jahimeest teavitada;
  • jahimehe käsu peale see lendu ajada, linnule mitte järgnedes;
  • käsu peale lastud lind üles otsida ja jahimehele tuua.

Sellises koostöös on jaht kõigile osavõtjatele ohutu ja loodust säästev.

MTÜ Eesti Seisukoerte Liit  eesmärkideks on:

  • tulevaste koeraomanike nõustamine enne lemmiku võtmist;
  • seisukoertega seotud harrastustegevuste tutvustamine ja propageerimine;
  • seisukoerte koolitustegevuse korraldamine;
  • seisukoerte eksamite ja katsevõistluste korraldamine;
  • erinäituste korraldamine;
  • koostöö edendamine tõuorganisatsioonide ja teiste liikmesorganisatsioonidega;
  • liidu tegevuse kaudu seisukoerte tõuomaste oskuste säilitamine.

Kommenteerimine on suletud.