Soome ajakirja “Springeri-Lehti” artikkel veelinnukatset

Soome Springelspanjelite Ühing kajastas oma ajakirjas Eesti Seisukoerte Liidu korraldatud veelinnukatset.

"Springeri-Lehti" on 4 korda aastas Soome Springelspanjelite Ühingu (Springerspanielit ry) poolt välja antav ajakiri. Käesoleval nädalal ilmus ajakirja selle aasta viimane number, kus on uudislugu ka Eesti Seisukoerte Liidu poolt 06.09.2020 korraldatud veelinnukatsest.

Artiklis toob Eestis veelinnukatset hindamas käinud Soome kohtunik, kes on pika jahikoerte kasvatmise, koolitamise ja kohtuniku staažiga, Kari Nieminen välja, et Eesti veelinnukatse juhendi reeglid on koera sooritusele üsnagi nõudlikud, kuid vaatamata sellele oli katse mõnevõrra kergemini sooritatav. Nieminen lisab, et nõudlikum maastik oleks lisanud katsele vajalikku raskusastet.

Veelinnukatse koosnes kahest osast:

  1. Esimeses osas visati lind veekogu vastaskaldalt 20 meetri kaugusele vette. Linnu alla laskmist imiteeris viske ajal käinud pauk.
  2. Teises osas pidid koerad otsima lindu põllult 70-80 meetri raadiusest ning selle omanikule tooma.

Kohtunik Kari Nieminen toob artiklis välja, et kõige enam valmistas koeraomanikele raskuseid katse esimene osa, kus koerad ei tahtnud ilma kinni hoidmata paigal püsida ja kippusid "too" käsku ennetama. Nieminen ütleb, et koera tuleb õpetada nii, et ta istuks omaniku kõrval senikaua kui talle antakse käsk "too" ja et jahiolukorras ei saa koera kinni hoida.

Veelinnukatsel osalesid ka Soomes aretatud ja Eestis elav welshi springerspanjel Breuddwyd Firesoul Princess koos oma omaniku Kati Elveltiga, kes said  61 punktise sooritusega kirja 3. järgu tulemuse. Kati Elvelt jagab artiklis mõtteid oma koera treenimisest ja toimunud veelinnukatsest ning toob välja, et katse oli talle heaks võimaluseks saada teada, kuidas tema koer töötab, et tulevikus osata katseks paremini valmistuda.

Ilmunud artikli autor on Marja-Liisa Kotiranta.

Eesti Seisukoerte Liit tänab Soome Springelspanjelite Ühingut ja Kati Elveltit uudisloo eest!

 

Autor: Eesti Seisukoerte Liit